DNI JĘZYKA POLSKIEGO W KALININGRADZIE

Wykłady

Zapraszamy do obejrzenia wykładów i warsztatów na naszym kanale Youtube. 

dr hab. Anna Skubaczewska-Pniewska, prof. UMK Ingarden - filozof i teoretyk literatury
Wykład podsumowuje osiągnięcia Romana Ingardena – wybitnego polskiego fenomenologa w dziedzinie filozofii i teorii literatury oraz stawia pytania o możliwość ich wykorzystania w najnowszej literaturoznawstwie i innych naukach humanistycznych. Chociaż filozof zajmował się także muzyką, malarstwem, architekturą, teatrem i filmem, szczególnie cenne są propozycje literaturoznawcze Romana Ingardena – jego koncepcja ontologicznej budowy dzieła literackiego, wyłożona w książce „O dziele literackim”, i pojęcie konkretyzacji, które pozwala pogodzić intersubiektywną identyczność dzieła z jego interpretacyjną otwartością i tym samym stanowi pomost między dziełem-artefaktem a zmiennymi normami kultury.
 
dr hab. Marzenna Cyzman, prof. UMK Ingarden ontolog i językoznawca - wybrane zagadnienia
 
Przedmiotem wykładu są wybrane tezy Ingardena o języku, formułowane najczęściej w kontekście jego rozważań ontologicznych i epistemologicznych (język jako twór intersubiektywny, możliwość poza-językowego poznania, odniesienie do obiektywistycznie pojmowane rzeczywistości, język a rzecz ujęta w sposób esencjalistyczny). Choć wobec dominacji tendencji konstruktywistycznych koncepcja Ingardena wydaje się anachroniczna, analiza językoznawczych tez Ingardena wskazuje jej funkcjonalność dla najnowszych tendencji w humanistyce, w których obserwuje się właśnie zwrot ku ontologii.
 
dr hab. Dariusz Pniewski, prof. UMK Najwybitniejsi polscy malarze - Przewodnik bardzo subiektywny
 
Celem wykładu jest zaprezentowanie przykładów oryginalnej polskiej twórczości malarskiej, z uwzględnieniem tematów uważanych za narodowe i zjawisk kulturowych, których malarstwo było częścią. Dlatego wykład to przegląd twórczości Jana Matejki, chyba najpowszechniej znanego polskiego malarza wielkoformatowych dzieł historycznych, Jacka Malczewskiego – rozpoznawalnego symbolisty, a także krótkie omówienie anonimowych portretów trumiennych, które są pozostałością po rozbudowanych, sarmackich uroczystościach pogrzebowych.
 
dr hab. Dariusz Pniewski, prof. UMK Teodor Axentowicz (1859–1938) Człowiek i malarstwo, które warto poznać 
 
Wykład poświęcony jest życiu i twórczości Teodora Axentowicza (1859-1938), polskiego malarza znanego zwłaszcza jako autor portretów kobiet i dzieci. Prezentacja jego twórczości obejmuje, poza przedstawieniem kilku typów takich przedstawień, również prace graficzne, a także poświęcone zwyczajom huculskim. Omówienia dotyczą treści dzieł i ich cech formalnych.
 
 
 
WARSZTATY
 

dr hab. Rafał Moczkodan, prof. UMK Jak napisać jedno dobre zdanie?

W trakcie warsztatu zostanie pokazane, w jaki sposób zadbać o atrakcyjność tekstu. Zaczniemy od jednego zdania i zmieniając w nim pojedyncze słowa, dopisując drobne informacje, przechodząc od kategorii do konkretu (owoc – jabłko), dotrzemy do takiej postaci tekstu, który może poruszać wyobraźnię i emocje czytelnika. Do osiągnięcia tego celu zostanie wykorzystane narzędzie R. Kiplinga „sześć wiernych sług”.

 

dr hab. Iwona Kaproń-Charzyńska, prof. UMK Dobry mówca, czyli od czego zależy powodzenie wystąpienia publicznego

W ramach warsztatów podjęte zostanie zagadnienie wymiarów wizerunku i tych jego elementów, które decydują o postrzeganiu danej osoby w czasie wystąpień publicznych jako wiarygodnej, kompetentnej, atrakcyjnej i sympatycznej. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jak wykorzystać zachowania niewerbalne, by pobudzić uwagę i ciekawość słuchaczy, oraz jak radzić sobie ze stresem.

 

dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, prof. UMK Techniki integracyjnego nauczania gramatyki języka polskiego jako obcego

W trakcie warsztatów zostaną zaprezentowane takie techniki nauczania gramatyki języka polskiego jako obcego, które zarazem rozwijają inne sprawności komunikacyjne, w szczególności rozumienie tekstu oraz mówienie i pisanie.

 

 
 
logotypy

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Promocja Języka Polskiego

DNI JĘZYKA POLSKIEGO W KALININGRADZIE